hadracha.co.il סדנת אתגרי ניהול ODT למנהלים

"זמן שאול" - סדנה לתרגול אתגרי ניהול תחת אילוצי משאבים - בטבע

 


כללי
מנהלים נדרשים לא מעט פעמים לעבוד ולנהל תחת אילוצי משאבים חמורים של זמן קצוב, מחסור באנשים, במידע, בידע, ובתקציבים. למעשה מבחנו האמיתי של כל מנהל הוא מבחן היכולת לתפקד תחת אילוצים שכאלה, ולקבל החלטות שקולות ומאוזנות שיניבו תשואה נאה לארגון עליו הוא מופקד.
 
מטרות הסדנה
להקנות למנהלים תובנות על סגנון התנהלותם תחת אילוצים.
לשפר את הבנת המנהלים לצרכים שונים של התנהלות תחת אילוצים.
לשפר את התפקוד הניהולי תחת אילוצים בחיי היום יום.
 
מתכונת הסדנה

סדנת תנועה ומשחק אתגרית בחיק הטבע.
הסדנה היא במתכונת של יום אחד או יומיים עם לינה בשטח.
 
תוצאות אפשריות
פיתוח הסגנון הניהולי תחת אילוצים.
הגברת שיתוף הפעולה הפנים ארגוני.
חשיפת אילוצים הניתנים לריכוך בתוך הארגון. 
 

 

 

חזרה לתכניות הדרכה וסדנאות מנהלים
 

 

 

 

02 - 586 - 1001

לפרטים צרו קשר

שם:
דוא"ל:
טלפון:
אומרים עלינו