hadracha.co.il הדרכה יוצרת פיתוח ארגוני בעמ - משא ומתן - עסקים משפחתיים - סדנה

משא ומתן - עסקים משפחתיים - סדנה 

 

כללי

בעסקים משפחתיים יש למיומנויות משא ומתן ומיקוח עסקי משמעות מיוחדת, בגלל חשיבות מערכת היחסים המשפחתית לניהול העסק המשפחתי. 


קשה לתאר את חיינו בכלל ואת ניהול העסקים ללא מיומנויות משא ומתן ומיקוח עסקי. מיומנויות אלה מסייעות למי שיודע לנהל מו"מ ולהתמקח לעצב את התנאים הרצויים לו תוך שימור על מערכות יחסים תקינות. זה בוודאי נכון בעסק המשפחתי ובחברה המשפחתית.

 

מהו משא ומתן ומהו מיקוח עסקי ? מתי כדאי להתמקח ומתי לא ? איך להתמקח ? מה התועלת הצפויה של המיקוח ? מה הנזקים של מיקוח כושל ?

 

מטרת הסדנה
לימוד עקרונות המשא ומתן והמיקוח העסקי הייחודיים לעסקים משפחתיים.
 

מתכונת התכנית
סדנה הכוללת הרצאות קצרות וניתוח אירועים ( Case Study ) מעסקים משפחתיים וחברות משפחתיות.
 
התוצאות האפשריות

לימוד יסודות המשא והמתן והמיקוח העסקי בעסקים משפחתיים.
פיתוח גישה מתאימה לניהול משא ומתן בעסק המשפחתי. 

רכישת כלים לניהול קונפליקטים בעסק המשפחתי.

♦ שיפור יחסי השותפות בעסק המשפחתי.

♦ שכלול מיומנויות המיקוח העסקי.

  

 

 חזרה לתכניות הדרכה וסדנאות מנהלים

  

02 - 586 - 1001

לפרטים צרו קשר

שם:
דוא"ל:
טלפון:
אומרים עלינו