hadracha.co.il סדנה - הצבת גבולות בשירות

 "השרות האסרטיבי" - סדנה בנושא הצבת גבולות בשרות ללקוח

 

כללי
אומרים ש"הלקוח תמיד צודק" אך מה עושים כשהלקוח עובר את גבול הטעם הטוב ? לעיתים לקוחות נוקטים אלימות מילולית או פיזית או גורמים ברשלנות ואף במזיד נזק לנכסי העסק ולמוניטין שלו. האתגר של טיפול בלקוחות כאלה שלמעשה לנו יש תלונה כלפיהם - מעין "תלונה הפוכה" הוא עצום ואתגרי ביותר !
 
מטרת הסדנה
לימוד שיטות התנהגותיות לטיפול בלקוחות תוקפניים תוך שמירה מרבית על שביעות רצונם.
 
מתכונת התכנית
סדנה בת יום הכוללת לימוד ותרגול באמצעות משחקי תפקידים.
 
התוצאות הצפויות
גידול בשביעות רצון העובדים.
שמירה על נכסי העסק כולל מוניטין.
מזעור נזקים ביחסי ספק לקוח. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לתכניות הדרכה וסדנאות מנהלים 

 

 

02 - 586 - 1001

לפרטים צרו קשר

שם:
דוא"ל:
טלפון:
אומרים עלינו