hadracha.co.il הדרכה יוצרת פיתוח ארגוני בעמ - ניהול עסקים משפחתיים - ייעוץ ניהולי, ארגוני ועסקי

 ניהול עסקים משפחתיים - ייעוץ ניהולי, ארגוני ועסקי

  

אנו מתמחים בליווי עסקים משפחתיים וחברות משפחתיות מאז שנת 1994 ומציעים למנהלים ובעלים של עסקים בבעלות משפחתית תכניות המותאמות לעסק המשפחתי ולחברה המשפחתית שלהם. 

 

ייעוץ לעסק משפחתי ? למה ומתי ?

ניהול עסק משפחתי זו אופרה אחרת ו"אין חכם כבעל ניסיון". יעוץ לניהול עסקים משפחתיים וחברות משפחתיות - ייעוץ ארגוני, ייעוץ ניהולי ועסקי - יכול לסייע רבות בניהול עסק משפחתי וחברה משפחתית. 

הייעוץ מוצע למנהלים ולבעלים של עסקים משפחתיים וחברות משפחתיות כאשר הם עומדים בפני ארבעה אתגרים עיקריים:

א. אתגרי ההצטרפות של הדור הבא לעסק המשפחתי.

ב. אתגרי הניהול המשותף ביחד עם קרובי המשפחה.

ג. אתגרי התכנון במעבר בין דורי בעסק המשפחתי.

ד. אתגרי ההמשכיות בעסק המשפחתי.

 

אתגרים אלה מהווים הזדמנות נאותה ללימוד, לשיפור התקשורת הארגונית והאישית, להשבחת כלי ניהול, לגיבוש סגנון ניהולי, לטיפוח תרבות ארגונית ולהסכמה על כללי עבודה המתאימים לעסק בבעלות משפחתית וחברה משפחתית.

 

מה הם הנושאים המאתגרים בניהול עסק משפחתי וחברה משפחתית ?

שכר ומשכורות, שעות עבודה, הטבות ושיטות תגמול, תקנון המשפחה, הסדרי שליטה וניהול, מנהלים משותפים, מנכ"ל משותף, חוקת המשפחה, מדיניות חלוקת רווחים ודיבידנד, מועצת המשפחה ותפקידיה, מינוי והכשרת דירקטורים, תקשורת ארגונית, סגנון ניהולי, מסלולי קריירה, עיצוב תרבות ארגונית, מעורבות כלות וחתנים, שילוב בני זוג, עבודה של קרובי משפחה בעסק המשפחתי, יישוב קונפליקטים וחילוקי דעות, שותפות אחים, שותפות של משפחות בעסק משפחתי, הסדרי פרישה ופנסיה, שילוב ערכי המשפחה בניהול העסק המשפחתי, מכירה מלאה או חלקית של עסק משפחתי, חלוקת סמכות ואחריות בין אבות ובנים ובין הורים לילדיהם, העברה של העסק המשפחתי לשליטת הבנים והבנות בחיי ההורים, מעמד המייסדים, חזון העסק המשפחתי ואסטרטגיה עסקית, תעסוקת בנים ובנות, העסקת נכדים ונכדות, חונכות והכשרה לדור ההמשך, הסדרי נאמנות, הסכמי אמון, הערכת שווי חברה משפחתית, נכסי מוניטין והסדרי המשכיות לדור שני ושלישי בחברה המשפחתית ובעסק המשפחתי.

 

מה תרומתו של ייעוץ לעסק משפחתי ?
ייעוץ  ארגוני, ניהולי ועסקי מעניק מענה כולל לצרכי הפיתוח של העסק המשפחתי והעובדים בו. הדרכה ויעוץ לעסק המשפחתי, המותאמים לאופיו וצרכיו, יסייעו לפיתוח תרבות ארגונית וסגנון ניהולי תוך שילוב בין ערכי העסק וערכי המשפחה.

 

מאמרים בנושא עסקים משפחתיים    שאלות נפוצות על ליווי עסקים משפחתיים  

 

תכנית הגישור בעסקים משפחתיים   תכנית העברה בין דורית בעסקים משפחתיים 

 

אנו מכירים היטב את השלבים השונים במעגל החיים של העסק המשפחתי והחברה המשפחתית על הדילמות הרבות הנפוצות בהם.

 

אנו שמחים לסייע בכל הסוגיות והאתגרים האופייניים לעסקים משפחתיים וחברות משפחתיות תוך שיתוף פעולה, במידת הצורך, עם אנשי מקצוע מתחומים משיקים ובהם עורכי דין, רואי חשבון ופסיכולוגים.

 

עקרונות של העצמה אישית ועסקית שלובים זה בזה בכל תהליכי העבודה שלנו והם מיועדים לסייע בפיתוח העסק, בעלי מניותיו, מנהליו ועובדיו בגישה תומכת ובאווירה נעימה.  

עסק משפחתי I עסקים משפחתיים – תפישת עולם הכוורת המשפחתית – הרצאות על עסקים משפחתיים
עסק משפחתי I חברה משפחתית – סקירה הבלוג של אלי כהן על עסקים משפחתיים

      

למאמרים על ייעוץ ניהולי וארגוני         לשאלות בנושא ייעוץ ניהולי וארגוני

    

02 - 586 - 1001

לפרטים צרו קשר

שם:
דוא"ל:
טלפון:
אומרים עלינו